Deň slnka 2024

Organizácia Lúč pre Dieťa a jej sesterská charita Sunray for children už po piaty-krát organizuje projekt Deň slnka. Výzva je určená pre všetky deti, žiakov a študentov z celého sveta. Výzva je medzinárodná vždy k 2.máju. Prvý ročník bol v roku 2020. Môžete sa zapojiť a poslať  kresbu, vymodelované slniečko, fotku, video s tancom, pesničkou, básničkou, prózou na email denslnkafoto@gmail.com