Slovenská poézia v Anglicku 2024

Aj tento rok vďaka dotáciám z ÚSŽZ organizujeme už 5. ročník územného kola recitačnej súťaže pre deti vo Veľkej Británii.

 

 Súťaží sa v piatich kategóriách:

·      Škôlkari 3-5 rokov

·      Školáčikovia A  6-8 rokov

·      Školáčikovia B  9-10 rokov

·      Školáci A  11-12 rokov

·      Školáci B  13+ rokov

Školské kolo prebehne individuálne vo vzdelávacích centrách vo Veľkej Británii. Každé vzdelávacie centrum vyberie maximálne 3 finalistov v každej kategórii a nahrávky recitačného prejavu finalistov zašlú sem najneskôr do 21.4.2024

Semifinále prebehne 5.5.2024 online formou, kde zasadne hodnotiaca odborná porota, ktorá vyberie kandidátov do finálneho kola súťaže, ktoré sa bude realizovať prostredníctvom zoomu.

Finále sa uskutoční online formou prostredníctvom Zoomu dňa 26.5.2024.

 

Tu nájdete zoznam odporúčanej poézie na stiahnutie.
 

V prípade, že má Vaše dieťa/žiak záujem súťažiť, ale odporúčané básničky sú pre jeho úroveň slovenčiny nezvládnuteľné, zvoľte ľubovoľnú báseň podľa Vášho výberu.

Inštrukcie k video nahrávke prednesu finalistov:

·      kamera stabilná vpredu (bez pohybu)

·      poézia alebo próza v slovenskom jazyku v trvaní do 5 minút, nehodnotí sa dĺžka, ale umelecký prednes

·      kamerový záznam prednesu finalistov nahrajú rodičia alebo učitelia do 21.4.2024 do tohto formulára.

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 😊