III. Valné zhromaždenie ASSC UK

Dňa 2.3.2021 sa konalo online stretnutie slovenských škôl v UK, ktorého sa zúčastnil aj pán veľvyslanec SR v Londýne, PhDr. Róbert Ondrejcsák, PhD. Informoval vedenie 19 slovenských škôl v UK o ďalších plánoch ambasády, možnej pomoci školám a  o možnostiach spolupráce so slovenskými vzdelávacími inštitúciami v UK. Jednotlivé školy následne predstavili svoje centrá malou prezentáciou. Po rozlúčení s pánom veľvyslancom prebehlo valné zhromaždenie ASSUK. Ako každý rok, aj na tomto stretnutí, zástupcovia škôl v plnom nasadení rokovali o ďalších plánoch a predstavili množstvo inovatívnych projektov. Je sa na čo tešiť! Ako prvý projekt by sme Vám radi predstavili II. ročník Slovenskej poézie v Anglicku, ktorého sa môžu zúčastniť aj vaše deti.