IV. Valné zhromaždenie 2022

Dnešný deň bol opäť strategický v smerovaní ASSC UK, nakoľko sa konalo 4. ročné valné zhromaždenie asociácie. Na začiatku porady sme boli poctení účasťou pána veľvyslanca Slovenska v UK, PhDr. Róberta Odrejscsáka, PhD. a jeho spolupracovníkov zo Slovenského veľvyslanectva v Spojenom kráľovstve, ale aj predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Mgr. Milanom Jánom Pilipom. Prezentovali sme súčasné aktivity dvadsiatich vzdelávacích centier v UK a taktiež nastávajúcu potrebu 'lobbyingu' za umožnenie GCSE v Slovenskom jazyku pre Slovákov v UK. Nasledovalo interné valné zhromaždenie vedúcich centier v UK. Rezonovali témy ako vyučovanie v UK, štandardy, knihy, legálne fungovanie škôl a asociácie, tábory, časopis, folklórne súbory a sponzoring. Ďakujeme za aktívnu účasť všetkých členov. Vážime si veľmi proaktívny prístup, nápady a pomoc pri ich realizácii. Tešíme sa na plánované aktivity na rok 2022, ktorých nie je málo, aj vďaka finančnej pomoci Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ešte raz ďakujeme za všetku prácu pre zachovanie našich národných tradícií a jazyka pre ďalšie generácie! 

 

sobota 5.3.2022